ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

Kính chào quư độc giả: rất hoan nghênh quư độc giả quan lâm tệ trang.  Đây là một tập Mục Ngưu Đồ gồm mười bức tranh của Thiền Tông do thầy của Minh Tấn tặng nay đăng lên đây xin mời quư độc giả t́m hiểu và ghé thăm thường xuyên!!!  Tranh: tỳ kheo Minh Đăng, Thơ: Hàn Thân, Dịch Thơ: Minh Tấn.

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net