ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 5

純服                     Thuần Phục

                             (Hàn Thân)

獨坐觀天雲上遊 Độc tọa quan thiên vân thượng du
蓮香陣陣去凡憂 Liên hương trận trận khứ phàm ưu
頑牛純服安安臥 Ngoan ngưu thuần phục an an ngọa
幾許浮生遠濁流 Kỷ hử phù sinh viễn trọc lưu.

Thuần Phục

(Minh Tấn dịch)

 

Ngồi ngắm mây trên trời lơ lững

Thoảng hương sen phai những ưu phiền

Trâu kia thần phục ngoan hiền

Kiếp này thôi hết nợ duyên hồng trần...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net