ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 9

反本還原             Phản Bổn Hoàn Nguyên

                             (Hàn Thân)

因果循還月缺圓 Nhân quả tuần hoàn nguyệt khuyết viên
世情水火夢千千 Thế t́nh thủy hỏa mộng thiên thiên
歸真返璞寥寥孽 Quy chân phản phác liêu liêu nghiệp
繞道繁華入門禪 Nhiễu đạo phồn hoa nhập môn thiền.

Trỡ Về Nguồn Cội

(Minh Tấn dịch)

 

Trăng khuyết tṛn vẫn là nhân quả

Lửa nước t́nh mộng đă ngàn năm

Quay đầu vượt khỏi thăng trầm

Cửa thiền rộng mở đạo tâm ḥa vào...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net