ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 10

入朝垂手             Nhập Triều Thùy Thủ

                             (Hàn Thân)

赤足雲行遍谷川 Xích túc vân hành biến cốc xuyên
隨身酒杖傲林泉 Tùy thân tửu trượng ngạo lâm tuyền
凡夫閙市拳拳勸 Phàm phu náo thị quyền quyền khuyến
藹藹宏揚普渡緣 Ái ái hoành dương phổ độ duyên.

Thơng Tay Vào Chợ

(Minh Tấn dịch)

 

Mây vẫn bay cốc sâu chân bước

Rượu vắt lưng gậy trúc lần vào

Chợ đời ḷng quyết khuyên sao

Đem duyên hạnh phúc đến bao nhiêu người...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net