ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 4

牧牛                     Mục Ngưu

                             (Hàn Thân)

山光水碧桂花香 San quang thủy bích quế hoa hương
燕語喁喁喜氣洋 Yến ngữ ngung ngung hỷ khí dương
千百愁絲輕若去 Thiên bách sầu ti khinh nhược khứ
牧牛樂樂日流長 Mục ngưu lạc lạc nhật lưu trường.

Chăn Trâu

(Minh Tấn dịch)

 

Nước xanh biếc non sâu hương quế

Tiếng én kêu trên bể vọng vang

Trăm ngàn sầu muộn biến tan

Chăn trâu thong thả chiều vàng nhẹ trôi...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net