ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách

Văn thanh phật hiệu, hồi ngạn khổ hải mộng mê nhân..."

Bức Tranh Số 2

見迹                     Kiến Tích

                             (Hàn Thân)

月出雲端野地眠 Nguyệt xuất vân đoan dă địa miên
柔柔樹影倚山邊 Nhu nhu thụ ảnh ỷ san biên
萋萋霜草現牛跡 Thê thê sương thảo hiện ngưu tích
喜極無聲面泰然 Hỷ cực vô thanh diện thái nhiên.

Thấy Dấu

(Minh Tấn dịch)

 

Áng mây tan, trăng vàng đất phẳng

Cây rũ cành bóng thẳng kề non

Đồng xanh trâu hiện vết ṃn

Niềm vui khó tả chỉ c̣n bản lai...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net