ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Xuân phong măn diện giai bằng hữu

Dục mịch tri âm nan thượng nan..."

呂巖 - Lữ Nham (Trung Hoa)

梧桐影   Ngô Đồng Ảnh


落日斜   Lạc nhật tà,
秋風冷   Thu phong lănh.
今夜故人來不來   Kim dạ cố nhân lai bất lai?

教人立盡梧桐影   Giao nhân lập tận ngô đồng ảnh...

Ngô Đồng Ảnh

(Minh Tấn dịch)

 

Trời về chiều,

Gió thu lạnh.

Đêm nay người xưa có đến không?

Ḿnh ai dưới bóng ngô đồng đợi trông...

Ghi chú:

Ngô đồng là cây ngô đồng, cây cao to, tán đều, cành nhánh phát triển cân đối, hoa nở rộ khi lá đă rụng toàn phần.  Ngô đồng có hai loại, một loại có hoa màu hồng tím gần giống hoa anh đào và loại có hoa vàng và trắng vàng.  Tương truyền gỗ ngô đồng rất tốt cho việc làm đàn, xưa kia vua Phục Hy thấy có năm sắc sao trên trời rơi xuống cụm ngô đồng và chim phượng hoàng thường đến đó đậu, biết cây ngô đồng thuộc loại gỗ quư, hấp thụ tinh hoa của trời đất bèn sai người đốn lấy gỗ và t́m tay thợ khéo là Lưu Tử Kỳ chế thành cây Dao Cầm.  Từ truyền thuyết đến hiện thực, cây ngô đồng đă đi vào nghệ thuật và thơ ca với những h́nh ảnh đẹp.  Nó đă có mặt từ mấy ngh́n năm trước trong Kinh Thi "Ngô đồng sinh lư, Vu bí triêu dương..."  Khi nói đến ngô đồng th́ người ta thường liên tưởng đến chờ đợi, mà chờ đợi trong tuyệt vọng... Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net