ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Học hải vô nhai cần thị ngạn

Thanh vân hữu lộ chí vi thê..."

李白- Lư Bạch (Trung Hoa 700-763)

靜夜思          Tĩnh Dạ Tứ


床前看月光  Sàng tiền khán nguyệt quang
疑是地上霜  Nghi thị địa thượng sương
舉頭望明月  Cử đầu vọng minh nguyệt
低頭思故鄉  Đê đầu tư cố hương...

Đêm Vắng Suy Tư

(Minh Tấn dịch)

 

Đầu giường ngắm ánh trăng soi

Ngỡ như mặt đất sương rơi phủ đầy

Ngẩn đầu nh́n ánh trăng này

Cuối đầu lại nhớ quê ngày xa xưa...

Chú Thích: Lư Bạch là Lư Tích Tiên, người đời gọi là Thi Tiên...

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net