ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Lộ tŕnh kiếm khách tu tùng kiếm

Bất thị thi nhân mạc hiến thi..."

Hồng Diệp

(Minh Tấn tóm lược)

 

       Hồng Diệp là Lá Thắm, một danh từ dùng để chỉ việc thư từ, tin tức, liên hệ giữa gái trai để tạo nên t́nh cảm yêu thương.

       Điển tích này lấy trong truyện t́nh sử Trung Quốc, diễn tả mối t́nh ngăn cách giữa chàng nho sinh Kim Ngọc và tiểu thư Kiều Nga.  Thân phụ Kiều Nga là Kiều Công Di làm quan trấn nhậm tại Tây Đô thuộc nước Sở.  Lúc bấy giờ quanh vùng không được an ninh nên việc ra vào thành rất nghiêm ngặt.

       Có lần Kiều Nga gặp gỡ bất ngờ và đă để ư yêu một chàng nho sinh tên là Kim Ngọc ở ngoài thành. Kim Ngọc vốn nghèo và dang theo việc bút nghiên nên không dễ dàng gặp Kiều Nga được.  Ngày ngày Kim Ngọc ra nơi bờ sông chảy về phía tây thành thẩn thờ dùng bút viết lên những t́nh cảm của ḿnh vào những chiếc lá rồi thả xuống nước trôi vào thành.

       Bấy giờ nàng Kiều Nga trong thành cũng thương nhớ Kim Ngọc và thường ra nơi bờ sông dạo bước, do đó nàng đă vớt được những chiếc lá ấy và đă thấu hiểu ḷng chàng và nàng cũng hồi đáp lại.  Chàng nho sinh bên ngoài vẫn mong Kiều Nga vớt được lá và hồi đáp nên chàng thường đón chờ ở ḍng sông bên dưới, từ đó ḍng sông ấy được gọi là ḍng Lá Thắm và được truyền tụng đến ngày hôm nay…

Minh Tấn
Tài liệu tham khảo: “Điển Tích Xưa”

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net