ﻶ Hải Vân Sơn Trangﻶ Dạo Hải Vân Sơn Trangﻶ Liên Lạc Hải Vân Trang Chủﻶ Hải Vân Sổ Lưu Niệm

"Thiên tuế vị văn song Lư Bạch

Nhất niên hà đắc lưỡng Đông Quân..."

杜甫 - Đỗ Phủ (Trung Hoa 712-770)

春望                Xuân Vọng

 

國破山河在 Quốc phá san hà tại
城春草木深 Thành xuân thảo mộc thâm
感時花濺疢 Cảm th́ hoa tiễn lệ
恨別鳥驚心 Hận biệt điểu kinh tâm
風火連三月 Phong hoả liên tam nguyệt
月書抵萬金 Gia thư để vạn kim
白頭搔更短 Bạch đầu tao cánh đoản
渾欲不勝針 Hồn dục bất thăng trâm.

Vọng Xuân

(Trần Trọng Kim)

 

Nước phá tan, núi sông c̣n đó

Đầy thành xuân cây cỏ rậm sâu

Cảm thời hoa rỏ ḍng châu

Biệt ly tủi giận, chim đau nỗi ḷng

Ba tháng khói lửa ṛng không ngớt

Bức thư nhà, giá đắt bạc muôn

Găi đầu tóc bạc ngắn ngun

Dường như hết thảy, e không búi tṛn...

 

Chú thích: Vào mùa Xuân năm 757 khi Đỗ Phủ lánh nạn loạn quân An Lộc Sơn trôi dạt đến thành Trường An, lúc ấy Trường An đổ nát, khói lửa mịt mờ, ông và gia đ́nh vợ con đều thất lạc.  Giữa lúc đất nước loạn ly với nỗi ḷng cảm xót đau thương, ông đă viết nên bài Xuân Vọng này... Minh Tấn

HOME

Copyright@www.haivan.8m.net